oor quanta books

Fisiese Wetenskappe Studiegids vir Graad Tien, Elf & Twaalf

Miemie Pretorius (BSc Honns Fisika, HOD) 
Loopbaan sluit in navorsing op verskillende terreine van Fisika en Chemie in die Nywerheid, universiteitsdosent in Fisika en Wetenskap Metodiek, dosent van Cambridge A-levels Fisika, nasiener van Senior Sertifikaat Eksamenvraestelle, onderrig van Fisiese Wetenskappe vir baie jare, onderrig by vakansieskole en Telematiese aanbieder vir die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

......

U aandag word gevestig op die volgende uitstaande kenmerke van die boek:

  • 2 x 4h DVD's om die meer ingewikkelde begrippe visueel te verduidelik.
  • Opgedeel in happie-grootte "kwanta" – elke "kwantum" bevat 'n kort en bondige opsomming van 'n spesifieke onderwerp, verryk met wenke, gevolg deur 'n oefening wat al die relevante vrae uit die Nasionale Eksamenvraestelle vanaf 1990 tot 2015 bevat, sowel as voorbeelde van die Onderwysdepartement. Die moeiliker afdelings bevat meer vrae – bv. die "kwantum" oor die ewewigskonstante bevat meer as 100 vrae!
  • Stap-vir-stap antwoorde op al die vrae in die memorandum agter in die boek.
Hierdie boek is ook beskikbaar in Engels.

QUANTA BooksSkrywer: Miemie Pretorius