graad 12 fisiese wetenskapPE


Inhoud volgens die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklarings (KABV) (R180)Inhoud opgedeel in happie-grootte "kwanta" - elke "kwantum" bevat 'n kort en bondige opsomming van 'n spesifieke onderwerp, verryk met wenke, gevolg deur 'n oefening met baie vrae.
Stap-vir-stap antwoorde op al die vrae in memorandum agter in die boek.

Inhoud vir die Graad 12 boek.

  R180 per boek + 2 DVDs insluitend posgeld


Vaardighede en kennis van die volgende kan in die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen getoets word:


MEGANIKA
Momentum: Definisie
Momentum van 'n Voorwerp wat van Rigting Verander
Newton se Tweede Wet, Verandering in Momentum, Impuls
Wet van Behoud van Momentum
Momentum: Elastiese en Onelastiese Botsings
Vertikale Projektielbeweging: Gravitasieversnelling
Vertikale Projektielbeweging: Tekens van Verplasing, Snelheid, Versnelling
Vertikale Projektielbeweging: Posisie-Tyd en Verplasing-Tyd Grafieke
Vertikale Projektielbeweging: Snelheid-Tyd Grafieke
Vertikale Projektielbeweging: Versnelling-Tyd Grafieke
Vertikale Projektielbeweging: Bewegingsvergelykings

MATERIE EN MATERIALE
Organiese Chemie: Terminologie
Organiese Chemie: Alkane
Organiese Chemie: Alkene
Organiese Chemie: Alkyne
Organiese Chemie: Polimerisasie
Organiese Chemie: Haloalkane
Organiese Chemie: Alkohole
Organiese Chemie: Karboksielsure
Organiese Chemie: Esters
Organiese Chemie: Aldehiede
Organiese Chemie: Ketone
Organiese Chemie: Fisiese Eienskappe van Organiese Verbindings
Organiese Chemie: Gemengde Vrae oor Organiese Chemie

MEGANIKA
Arbeid en Energie
Drywing
Gravitasie Potensi�le Energie
Kinetiese Energie
Meganiese Energie

GOLWE, KLANK EN LIG
Doppler-Effek

CHEMIESE VERANDERING
Energieverandering tydens Chemiese Reaksies
Tempo van Chemiese Reaksies
Katalisators
Botsingsteorie
Chemiese Ewewig
Faktore wat Chemiese Ewewig Be�nvloed
Die Gemeenskaplike Ioon-Effek en Oplossings
Die Ewewigskonstante
Grafieke van Hoeveelheid Teenoor Tyd
Grafieke van Tempo Teenoor Tyd
Mikroskopiese Voorstelling
Sure en Basisse: Ewewigskonstante vir Water
pH
Hidrolise
Titrasie, Neutralisasie, Indikatore

ELEKTRISITEIT EN MAGNETISME
Elektrodinamika: Elektriese Masjiene: Generators
Elektrodinamika: Elektriese Masjiene: Motors
Elektrodinamika: Wisselstroom (WS)

OPTIESE VERSKYNSELS EN EIENSKAPPE VAN MATERIALE
Foto�lektriese Effek
Emissie en Absorpsie Spektra

CHEMIESE VERANDERING
Elektrochemiese Selle
Elektrochemiese Selle: Skryf van Vergelykings vir Redoks-Reaksies
Elektrochemiese Selle: Volta�ese/Galvaniese Selle
Elektrochemiese Selle: Elektrolitiese Selle
Elektrochemiese Selle: Spontane en Nie-Spontane Reaksies
Elektrochemiese Selle: Herwinning van Aluminium
Elektrochemiese Selle: Produksie van Chloor (Chlor-Alkali Industrie)

CHEMIESE SISTEME
Die Kunsmisnywerheid (N, P, K)

 

Graad 12 Vraestel

Inhoud

Punte

Totaal

 

Vraestel 1 (Fisika)

Meganika

63

 

150

Golwe, klank en lig

17

Elektrisiteit en magnetisme

55

Materie en materiale

15

 

Vraestel 2 (Chemie)

Chemiese verandering

84

 

150

Chemiese sisteme

18

Materie en materiale

48

 

Graad 12 Eksamen

Fisika vanaf graad 11

Chemie vanaf graad 11

Newton se Wette

Intermolekul�re kragte

Elektrostatika

Mol en Stoichiometrie

Elektriese Stroombane

Energie en Verandering


     
     

kwanta boeke

Skrywer: Miemie Pretorius