graad 11 fisiese wetenskapPE


Inhoud volgens die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) (R180)Inhoud opgedeel in happie-grootte "kwanta" - elke "kwantum" bevat 'n kort en bondige opsomming van 'n spesifieke onderwerp, verryk met wenke, gevolg deur 'n oefening met baie vrae.
Stap-vir-stap antwoorde op al die vrae in memorandum agter in die boek.

Inhoud vir die Graad 11 boek.

   

MEGANIKA

Resultant

Parallelogram (Stert-aan-Stert Metode)

Driehoek of Veelhoek (Kop-teen-Stert Metode)

Resultant is Nul indien Voorwerp Stilstaan of teen Konstante Snelheid Beweeg

Die Hoek tussen Twee Vektore

Kragtediagramme en Vryliggaam-diagramme

Ontbinding van ’n Vektor in sy Loodregte Komponente

Liggaam op ’n Skuinsvlak

Kontak-kragte

Newton Se Eerste Bewegingswet

Newton se Tweede Bewegingswet: Wet en Eksperiment

Newton se Tweede Bewegingswet: Toepassings

Newton se Tweede Bewegingswet: Snelheid/Tydgrafieke

Newton se Tweede Bewegingswet, Skyngewig en “Hysers”

Newton se Tweede Bewegingswet en Stelsels

Newton se Derde Bewegingswet

Newton se Universele Gravitasiewet

Newton se Gravitasiewet en Newton se Derde Bewegingswet

Newton se Gravitasiewet op ’n Planeet

Eindsnelheid (Terminale Snelheid)

 

MATERIE EN MATERIALE

Atoomkombinasies: Molekul?re Struktuur: Kragte, Bindingsenergie, Bindingslengte

Atoomkombinasies: Molekul?re Struktuur: Lewis-diagramme

Atoomkombinasies: Molekul?re Struktuur: Molekul?re Vorm

Atoomkombinasies: Molekul?re Struktuur: Elektronegatiwiteit

Tipes Deeltjies en Intermolekul?re Kragte

Intermolekul?re Kragte en die Fisiese Toestand van Stowwe

Die Chemie van Water

 

GOLWE, KLANK EN LIG

Agtergrondkennis

Geometriese Optika: Breking (Refraksie)

Grenshoek (Kritiese Hoek) en Totale Interne Weerkaatsing

Toepassings van Weerkaatsing en Totale Interne Weerkaatsing

2D en 3D Golffronte: Diffraksie

 

MATERIE EN MATERIALE (Vervolg)

Ideale Gasse: Die Kinetiese Gasteorie

Ideale Gasse: Definisie

Ideale Gasse: Verwantskap tussen p en V (Boyle se Wet)

Ideale Gasse: Verwantskap tussen V en T (Charles se Wet)

Ideale Gasse: Verwantskap tussen p en T (Guy Lussac se Wet)

Ideale Gasse: Algemene Gaswet:p1V1/T1 = p2V2/T2

Ideale Gasse: Algemene Gaswet: PV = nRT

Ideale Gasse: Afwykings van Ideale Gasgedrag

 

CHEMIESE VERANDERING

 

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Basiese Begrippe

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Konsentrasie

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Mol Berekeninge

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Bepaling van Samestelling

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Stoichiometriese Berekenings

 

 

ELEKTRISITEIT EN MAGNETISME

 

Elektrostatika: Behoud van Lading

Elektrostatika: Elektriese Velde

Elektrostatika: Coulomb se Wet

Elektrostatika: Elektriese Veldsterkte

Elektrostatika: Krag op ’n Lading in ’n Elektriese Veld

Elektromagnetisme: Regterhandre?l

Elektromagnetisme: Stroom Ge?nduseer deur ’n Veranderende Magneetveld

Stroomelektrisiteit: Agtergrondkennis

Stroomelektrisiteit: Ohm se wet en Weerstand

Stroomelektrisiteit: Toepassings van Ohm se Wet

Stroomelektrisiteit: Potensiaalverskil tussen Twee Stelle Parallelle Resistors

Stroomelektrisiteit: Spesiale Drywing Probleme

Stroomelektrisiteit: Resistors in Parallel

Stroomelektrisiteit: ’n Spesiale Tipe Parallel Resistor Probleem

 

 

ENERGIE EN CHEMIESE VERANDERING

 

Energie-verandering tydens Chemiese Reaksies

Katalisators

 

TIPES REAKSIE

 

 

 

Suur-basis Reaksies: Agtergrondkennis

Suur-basis Reaksies: Definisies

Suur-basis Reaksies: Gekonjugeerde Suur-Basispare

Suur-basis Reaksies: Amfoliete (Amfiprotiese Stowwe)

Suur-basis Reaksies: Titrasie, Neutralisasie

Redoksreaksies: Oksidasie en Reduksie

Skryf van Vergelykings vir Redoksreaksies

 

CHEMIESE STELSELS

 

Ontginning van die Litosfeer: Sleutelterme

Ontginning van die Litosfeer: Mynbou en Mineraalprosessering

Ontginning van die Litosfeer: Myn van Goud

Ontginning van die Litosfeer: Myn van Yster

Ontginning van die Litosfeer: Kalsiumkarbonaat

Ontginning van die Litosfeer: Omgewingsimpak van Mynbou en Mineraalprosessering

Ontginning van die Litosfeer: Brand van Fossielbrandstowwe

     

kwanta boeke

Skrywer: Miemie Pretorius