graad 10 fisiese wetenskapPe


Inhoud volgens die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) **Inhoud opgedeel in happie-grootte "kwanta" - elke "kwantum" bevat 'n kort en bondige opsomming van 'n spesifieke onderwerp, verryk met wenke, gevolg deur 'n oefening met baie vrae.
Stap-vir-stap antwoorde op al die vrae in memorandum agter in die boek.

Inhoud vir die Graad 10 boek.

  R160 per boek + 2 DVDs insluitend posgeld

MATERIE EN MATERIALE

Materie en Klassifikasie: Die Materiale Waaruit ‘n Voorwerp Saamgestel is

Materie en Klassifikasie: Mengsels

Materie en Klassifikasie: Elemente en Verbindings

Materie en Klassifikasie: Name en Formules van Stowwe

Materie en Klassifikasie: Metale, Metalloede en Nie-Metale

Materie en Klassifikasie: Elektriese Geleiers, Halfgeleiers en Isolators

Materie en Klassifikasie: Termiese Geleiers en Isolators

Materie en Klassifikasie: Magnetisme

Kinetiese Teorie van Materie

Toestande van Materie en Kinetiese Molekulre Teorie

Die Atoom: Basiese Bousteen van Alle Materie

Atoomstruktuur: Protone, Neutrone, Elektrone

Atoomstruktuur: Isotope

Elektronkonfigurasie

Die Periodieke Tabel

Ooreenkomste in Chemiese Eienskappe van Elemente in ‘n Groep

Chemiese Bindings

 

GOLWE, KLANK EN LIG

Transversale Pulse in ‘n Tou of Veer

Transversale Golwe

Longitudinale Golwe

Klankgolwe en Klank

Ultraklank

Elektromagnetiese Straling

 

MATERIE EN MATERIALE (VERVOLG)

Deeltjies Waarvan Stowwe Gemaak is

Molekulre Stowwe

Ioniese Stowwe

Metale

 

CHEMIESE VERANDERING

Fisiese en Chemiese Verandering: Skeiding van Deeltjies

Gebalanseerde Chemiese Vergelykings.

 

ELEKTRISITEIT EN MAGNETISME

Magnetisme

Elektrostatika

Stroomelektrisiteit: Emk, Potensiaalverskil

Stroomelektrisiteit: Stroom

Stroomelektrisiteit: Weerstand

 

CHEMIESE VERANDERING (VERVOLG)

Reaksies in Waterige Oplossing: Interaksie en Effekte van Ione

Reaksies in Waterige Oplossing: Elektroliete, Geleidingsvermo

Reaksies in Waterige Oplossing: Neerslagreaksies

Reaksies in Waterige Oplossing: Ander reaksietipes

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Atoommassa en Mol

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Molekulre en Formulemassa en Mol

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Samestelling

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Molre Volume van Gasse

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering:Konsentrasie

Kwantitatiewe Aspekte van Chemiese Verandering: Stoichiometriese Berekenings

 

MEGANIKA

Vektore en Skalare: Definisies

Vektore en Skalare: Vektordiagramme

Beweging in Een Dimensie: Posisie, Verplasing en Afstand

Beweging in Een Dimensie: Spoed en Snelheid

Beweging in Een Dimensie: Versnelling en Tydtikker Probleme

Beweging in Een Dimensie: Teken (+ of -) van Verplasing, Snelheid en Versnelling

Beweging in Een Dimensie: Verplasing Versus Tyd Grafieke

Beweging in Een Dimensie: Snelheid Versus Tyd Grafieke

Beweging in Een Dimensie: Versnelling Versus Tyd Grafieke

Beweging in Een Dimensie: Bewegingsvergelykings

Energie: Gravitasie Potensile Energie

Energie: Kinetiese Energie

Energie: Meganiese Energie

 

CHEMIESE SISTEME

Die Hidrosfeer: Sametstelling

Die Hidrosfeer: Interaksie met Ander Wreldsisteme

Die Hidrosfeer: Ekologie

     
   

kwanta boeke

Skrywer: Miemie Pretorius